Get in touch with us at Email: query@lingochaps.com, Mobile: +91-9319666453

 • Home
 •  About
 • Services
  TRANSLATION

  Financial Translation

  Manufacturing

  User-manual

  Technical

  Medical

 • Languages
 • Payments
 • Blog
 • Contact

लिंगो चॅप्स अणकार सेवा

आमची कंपनी भारत-आदारीत भास सेवा पुरवण करपी अशी कंपनी आसा जी सगळ्या जागतीक व्हड भासां भीतर उच्च गुणवत्तेचो अणकार, थळावीकरण(बहुभाशीक), सबटायटलिंग (बहुभाशीक), व्हॉयस-ओवर, डबिंग, डीटीपी (बहुभाशीक), लिप्यांतरण, ट्रान्सक्रिएशन आनी भाशांतर सारख्यो सेवा पुरवण करता आनी ते वावराक लागपी तज्ञ आमचे कडेन आसात. आमी भारत आनी जगभरांतल्या गिरायकांक भास सेवा पुरवण करतात. आमचो ग्राहक वैयक्तीक, ल्हान कंपनी, व्हड कॉर्पोरेट कार्यालय आनी सरकारी माध्यमां मेरेन पातळायिल्लो आसा.

थळावें अणकार वेवसायीक!

आमचो उद्देश

लिंगो चॅप्स अणकार सेवा हांचें प्राथमीक उद्दिश्ट तांच्या गिरायकांक उच्च-दर्जाचें, मोल कार्यक्षम अशी भास सेवा पुरवण करप आसा.

आमचो पंगड

आमच्या पंगडा भीतर कायदो, पयसो, वखद, तांत्रीक विद्या आनी जायते अन्य डॉमेन संबंदीं क्षेत्रांतली कुशळटाय वा गिन्यान वांगडाच इन-हावस आनी विदेशी-आदारीत भास जाणकारांचो आसपाव आसा

आमच्या पंगडा वांगडा खास सेवा.

आमचो पंगड तुमच्या प्रकल्पाच्या वेळ निर्बंधाची जतनाय घेता आनी निश्चीत करता की तुमचे अणकारीत दस्तावेज वेळार वा ताचे पयलीं तुमचे सुवादीन जातले.

खंयच्याय उद्येगा खातीर सेवा

आमी सकयल्या डॉमेनांत वावर करपी कंपन्यांक भास आनी विशय-विशयातलें कुशळटाय प्रदान करतात.
ईकॉमर्स, उद्देगीक उत्पादन
बँक वेव्हार आनी अर्थीक
प्रवास
भौशीक क्षेत्र, ऍरोस्पेस, राखण, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स
गेमिंग
तंत्रज्ञान
भलायकी जतनाय, वायटकारा संबंदी सोद, वैजकी उपकरण, फार्मास्युटिकल आनी हेर विंगड उद्देग
शिक्षण

वेवसायीक सेवा

आमी सर्वोत्तम सेवा दितात! गिरायकांचें समाधान हो आमचो पयलो अग्रक्रम.

अणकार

लिंगो चॅप्स भारतांत 150 परस चड आंतरराष्ट्रीय भासां खातीर एशियन, युरोपियन, स्कॅन्डिनेव्हियन, स्लाव्हिक, मध्य उदेंते कडल्या, आफ्रिकन आनी हेर हांचे खातीर सगळ्यांत बर्‍या गुणवत्तेची भास अणकार सेवा पुरवण करता. आमी भारतांतल्या हेर सर्वश्रेश्ठ पंगडा पैकीं एक आसात जो योग्य दरान बर्‍या गुणवत्तेची भास अणकार सेवा पुरवण करता

भाशांतर सेवा

आमी आमच्या गिरायकांक सकयल दिल्या प्रमाण भाशांतर सेवा पुरवण करतात:

 • एककालीन भाशांतर
 • एका फाटल्यान एक येवपी भाशांतर
 • फुतफुतपी भाशांतर

बहुभाशीक डेस्कटॉप प्रकाशन सेवा (डीटीपी)

आमचो पंगड तुमच्या फायलांचें विश्लेशण करूंक आनी उपदेशांचें अनुकरण करूंक आदार करतलो आनी दर आकारणी घेवन तुमचे लागीं परत येतली जातूंन तुमचे वरवीं मागणी केल्ली सेवा आनी डीटीपी खर्चाचो आसपाव आसतलो.

टिपण * पानांच्यो वट्ट मात्रा, स्रोत फायलांची गुणवत्ता आनी गरजेच्या वितरण क्रमवार हाचेर आदारून हांतून फेरफार जावूंक शकता

लिप्यांतरण:

लिंगो चॅप्स लिप्यांतरण सेवांची माळ पुरवण करता. हांतून आसपावता:
 • वैजकी लिप्यांतरण
 • कायद्याचें लिप्यांतरण
 • अर्थीक लिप्यांतरण
 • प्रसारण लिप्यांतरण

थळावीकरण

लिंगो चॅप्स गिरायकांक सकयल दिल्ले प्रमाण थळावीकरण सेवा पुरवण करतात:

 • सॉफ्टवॅर थळावीकरण
 • वेबसायट थळावीकरण

ध्वनी-संबंदीं सेवा

तुमच्या विचारांक आमचो आवाज! आमी आमच्या गिरायकांक सकयल दिल्या प्रमाण ध्वनी-संबंदीं सेवा पुरवण करतात:

 • व्हॉयस-ओवर सेवा
 • डबिंग
 • सबटायटलिंग आनी कॅप्शनिंग

सर्वोच्च मुखेल कंपन्यां वरवीं विश्वसनीय

“आमचें गिरायक आमचे सेवा बद्दल कितें उलयतात तें पळयात.”

शंभवी श्रीवास्तव

ज्युस्त आनी वेळार. फकत कांय तासांत म्हजें काम खूब बरे तरेन केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. तशेंच काम करपी लोक सकारात्मक प्रतिसाद दिवपी आनी आदरतिथ्य अशे आसात.

एन.के.भाटिया

उत्कृश्ट सेवा, तत्पर प्रतिसाद, जुस्ताजुस्त आनी कोणेंय पळोवं येत इतलें लींप प्रमाणीत स्वरूपात सारस्वरूप काम! देव बरें करूं आनी पंगडाक शुभेत्सा

वैभव सिंह

म्हान ग्राहक सेवे वांगडा बरो वेवसायीक असो वावर, ते आमकां कमीतकमी त्रास दिवन आदार करपाचो यत्न करतात. तांचे वांगडा काम करूंक शकतात.

संपर्कात रावचें

उपकार करून जलद फॉर्म भरचो आनी आमी जाता तितल्या बेगीन तुमचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न करतले.